תודה שרכשת  ספר קורס 

NLP PRACTITIONER  

כל הידע, התרגולים והכלים שתזדקקו להם כמנחי NLP  

 חזרתיות היא אם כל המיומנויות.

אנו מאחלים לך למידה  מהנה, תרגולים מקדמים ויעילים ויישום פורה.