top of page
אימון

אימון

מי לא חווה בחייו  תחושות  של קושי או 'תקיעות' בתחום או בתחומים מסוימים? מי לא מרגיש לפעמים תחושות של תסכול, חוסר במימוש עצמי או קושי במיצוי הפוטנציאל האישי?

כל אדם יכול להרוויח מתהליך אימוני. בשעה שאתה מרגיש לעיתים  מוגבל  או תקוע במבוך החיים, למאמן יש פרספקטיבה רחבה יותר. הוא זה שיכול לסייע לך  לראות את התמונה הגדולה יותר, לייצר בהירות, להציג  בפניך אפשרויות בחירה נוספות ולהובילך למקום טוב יותר.

התחלתי לשלב כלים אימוניים בטיפול זמן רב לפני שלמדתי אימון, מתוך האמונה ששינוי אמיתי ובר קיימא מתחולל כתוצאה משינוי חשיבתי המלווה בעשייה.

אנשים שמגיעים לטיפול, מעוניינים  אמנם  לקבל כלים להתמודדות עם קשיים ומשברים בעברם, אבל במקביל הם מביטים קדימה ומבקשים לממש את עצמם ולהגשים את חזונם. לשם כך יש להתרכז דווקא בחוזקות וביכולות שלהם.  

זו הסיבה שהפסיכולוגיה החלה לעסוק יותר ויותר במה שכן עובד ופחות במה שלא עובד (פתולוגיות למיניהן) וזו הסיבה לפריחה הגוברת של שיטות אימון וטיפול כגון CBT, NLP ועוד.  

בעוד שהטיפול הקלאסי עוסק בהוויה (being) בלבד ואילו הייעוץ עוסק בעשייה ((doing  בלבד, הרי שהאימון משלב בתוכו הוויה ועשייה.  

בתהליך האימון מתרכז המאמן בהנחיית המתאמן למימוש עצמי בהתאם לערכיו, שאיפותיו וכישרונותיו. מדובר בתהליך למידה שכולל תשומת לב להתנהגות, מודעות עצמית ובחירה מודעת במה שטוב ומתאים למתאמן. המיקוד מכוון להשגת תוצאה מעשית בעתיד לצד שיקוף  ריאלי של הדברים ש'תוקעים' אותך בדרך.  

ההנחות שעומדות ביסוד האימון מעודדות  ומעצימות: האימון הוא לאדם ולא לבעיה, המציאות היא סובייקטיבית, העבר איננו העתיד, המתאמן מסוגל, שינוי אפשרי ומתרחש כל הזמן.

שנים רבות ניסיתי לפתור את כל הקשיים והדילמות בחיי בכוחות עצמי. היום אני מבינה שבזבזתי זמן ומשאבים לשווא. השינויים בחיי התרחשו טוב ומהר יותר מהרגע שהשכלתי להכיר בערך המוסף של העזרה החיצונית לתחומיה.   

  אני מזמינה אותך לקחת את חייך לשלב הבא בתהליך אימון מאפשר ומעצים בשיטות מתחום הפסיכולוגיה החיובית - NLP, CBT ודמיון מודרך. 

bottom of page